Årbok for Helgeland 2013

av Helgeland Historielag

Inneholder blandt annet tekster om "Lurøy Kirke", "Sjøbergmars i 30 år", "Petra Arntzen på Forvik", "Stemmerettsjubileet" og "Ivar Aasens Helgelandsferd i 1846".

Tidligere årganger/utgivelser er også å få kjøpt i vår nettbutikk: www.librishelgeland.no