Blad av Brønnøy Historie 2013

av Brønnøy Historielag

Dette er 25. årgang av Blad av Brønnøy historie, og inneholder flere tekster om blant annet Hyttan-gården og Peder Johan Vestvåg. Denne utgaven omhandler også stemmerettsjubileet 2013, og tar for seg viktige kvinner i Brønnøys historie.

Tidligere årganger/utgivelser er også å få kjøpt i vår nettbutikk: www.librishelgeland.no