Frå Versailles til Valdres

av Magny Karlberg

Boka har Valdres som geografisk utgangspunkt, men endringar og utvikling i den folkelege draktskikken i dette dalføret

råkar likt også i andre tradisjonsområde.