Amerikabrev The Mebergs

av Kåre Rudjord

Brevene er fra tidsrommet 1910 til 1954. Mellomkrigstida er best dekket. Her er rikelig dokumentasjon om økonomi og arbeidsliv i en ustabil, men interessant periode både i Amerika og i Norge.