Atlanterhavsroerne

av Kåre Rudjord

To unge norskamerikanere - den ene fra Sandefjord, den andre fra Farsund - ror i åpen båt fra New York til Le Havre i året 1896. Beretningen om Georg Harbo og Gabriel Samuelsen bygger på loggboka som ble ført underveis, og på artikler og intervjuer i norsk og utenlandsk presse.