CD: Farsundsanger

av Farsund Byforening

Nye og gamle sanger om Farsund. Utgitt av Farsund Byforening.