CD: Reflejos

av Issa Molina & Anija Markovina Wormsen

Lokalmiljøet i Farsund og omegn kjenner musikken til Anija M. Wormsen og Issa Molina fra utallige små og store konserter og opptredener.

Wormsen og Molina vandrer i et for dem kjent og kjært musikalsk landskap. Her er det for det meste latinamerikanske rytmer og toner. Og det er i latino-land dette paret hører hjemme. Det er der de trives best. Og det er der lytterne trives aller best med dem.

Platen er gjort ekstra personlig ved at fire av sporene er tilegnet musikerparets egne barn. Både Mikael, Adrian, Sandra og Simon har fått hver sin vakre låt.