DVD Glimt fra en svunnen tid 5

av Terje Skjoldal med flere

To stk DVD med gamle filmopptak med tilknytning til Farsund kommune: "Ute og hjemme". Tidsrom fra 1905 til 1999, opptak med alt fra den store bybrannen i 1905 til en dag på Farsund sykehus i 1989. Total spilletid 2 timer og 13 minutter.