Den sannferdige beretninga om Spind i Agder

av Finkel i Jordet (psev.)

Humoristisk beretning om stedet Spind i Agder, sett gjennom Finkel i Jordets øyne. Illustrert av Anders Kaardahl.