Eg elskar kastevind som skjek

av Kåre Rudjord

Ei bok som favner vidt og lodder dypt; her er tanker og informasjon om slekt og gårder, om landskap og vernetiltak, om lokalhistorie og fortidsminner, om kjente diktere, om kirke og misjon. Blant mange andre temaer som forfatteren har vært opptatt av gjennom et langt liv og et variert virke.