Ett sekel - skolen på Hauen 1905-2005

av flere

Jubileumsbok for gamlebygget ved Eilert Sundt videregående skole.