Farsund - byen ved sundet

av Stein Bay Styrvold

Farsund "Byen ved sundet" var i en periode verdens største sjøfartsby etter folketallet. Byens grunnlegger, Jochum Brinch Lund, var på 1700-tallet en betydelig handels- og industriherre. Sjøfart, fiske og   landbruk har i mange generasjoner vært viktige næringer. Fra de eldste tider har folk her sett mot havet, og tallrike helleristninger viser hvor nært Listalandet har vært knyttet til sjøen. Praktbok med over 500 nye fotografier. Tekst på norsk, engelsk og tysk.