Farsund bys historie - bind I

av Olav Arild Abrahamsen

En by blir til. Fra stedets oppkomst til 1850. Første bind i en serie på tre bøker.