Farsund bys historie - bind II

av Olav Arild Abrahamsen

Sjøfartsbyen. Fra 1850 til 1930-årene. Bind 2 i en serie på tre bøker.