Farsund bys historie - bind III

av Olav Arild Abrahamsen

Fra rederby til industrikommune. Fra 1940 til 2000. Bind 3 i en serie på tre bøker.