Humor på alvor

av Jakob-Ø. Reinertsen

Denne boka er ment for deg som trives der munterheten og ettertanken møtes. Et hovedmål er å få fram de mulighetene som ligger i den vennlige humoren, den som bygger på - og bidrar til - den trygge relasjonen mellom avsender og mottaker. Også humorens bakside, når den blir et våpen og ikke et verktøy, blir behandlet i boka. Ikke minst er det en viktig del av hensikten å peke på den hjelpen humoren kan gi oss når livet blir ?bratt? og at sannsynligheten er svært stor for at vi varer lenger, i så vel personlige relasjoner som på arbeidsplassen, når vi ler den gode latteren. Bokas poenger illustreres med over 120 små, muntre historier.