Jølle & Ulvang: Et polarhistorisk eventyr

Jølle & Ulvang: Et polarhistorisk eventyr

Våren 2018 seilte Vegard Ulvang, Ronny Finsås og Harald Dag Jølle nesten 3000 kilometer med kite og ski til nordspissen av Grønland. Målet var å finne en varde som nordmannen Eivind Astrup reiste i 1892. Det ble en eventyrlig reise over innlandsisen – inn i ukjent landskap. Ekspedisjon Astrup 2018 ble også nominert til prisen "Årets eventyrer" for sin spektakulære seiltur over Grønlandsisen.

Kom og hør Vegard og Harald Dag fortelle om ekspedisjonen, og om hvilken rolle polarpioneren Astrup spilte i utforskinga av Grønland på slutten av 1800-tallet.

Harald Dag Jølle er historiker ved Norsk Polarinstitutt. Vegard Ulvang er pensjonert skiløper og aktiv skipolitiker.

Forhåndssalg av billetter kr. 100 i bokhandelen eller på www.hoopla. no. Salg av forfriskninger. Velkommen til kulturbokhandelen!