KICK Talks - med og for kvinner & karer

KICK Talks - med og for kvinner & karer

8. mars, den internasjonale kvinnedagen, er en god anledning til å reflektere over likestilling og likeverd; i verden, i Norge og ikke minst i Farsund. Hvordan står det til lokalt? Hvor langt er vi kommet, og hva består utfordringene våre i? Hvordan kan vi komme videre i kampen for et mer likestilt lokalsamfunn? Det handler om kjønn, legning, religion, etnisitet og alder.

Vi har invitert 7 lokale kvinner og menn til å snakke i 7 minutter hver om temaet likestilling og likeverd. Dette er sju stemmer som alle har ulike utgangspunkt og forskjellig fokus - det handler om offentlige roller og privatliv, om arbeidsliv, organisasjonsliv og politikk. Kort sagt, om vår verden.

Vi arrangerte «KICK Talks» for første gang i fjor, og håper at det kan bli en årlig tradisjon som på sikt kan føre til et bedre lokalsamfunn. I år ønsker vi å invitere både «kvinner & karer»; det er interessant og viktig med ulike perspektiver og forskjellige historier. Et godt og likestilt lokalsamfunn må vi skape sammen. Kvinner og menn.

Billetter kr. 70 selges på forhånd på www.hoopla.no eller i bokhandelen. Det blir salg av forfriskninger. Vi ønsker både menn og kvinner, unge så vel som eldre, velkommen til en interessant og inspirerende kveld.

Arr: KICK-komitéen i Farsund, i samarbeid med kulturbokhandelen.