Krigen sett fra Lista

av Kåre Rudjord

Dette er August Andreassens stillferdige beretning om krigshverdagen, slik den fortonte seg for en gardbruker på Lista.