Lister

av Hans Ross

«Causerier, eller, om man vil, foredrag holdt i Private Liberale Klub i vintren 1897 og senere andensteds.» Sørlandsk «omdømmedebatt» anno 1897: I fem «causerier» drøfter språkforskeren Hans Ross fra Holum datidens myter og  fordommer om folk fra det såkalte «Lister» – et område senere bedre kjent som Sørlandet.
Utkom første gang 1900. Ny utgave 2010. Forord ved Frans-Arne Stylegar.