Marténgel

av Arne Espeland

Boka gir eit humoristisk folkelivsbilete frå Lista. Første gang utgitt i 1925.