Russiske og polske krigsfanger i Farsund-området 1940-45

av Torbjørn Larsson-Fedde

Under krigen var det ca. 1200 russiske og 400 polske krigsfanger i nåværende Farsund kommune. De arbeidet bl.a. med å bygge flyplass og veier, sette opp brakkeleirer, losse tyske skip eller med snørydding av veier om vinteren.Mange av de fastboende delte maten sin med «russerfangene», noe som kunne få alvorlige konsekvenser. En del nordmenn ble arrestert, noen ble ført til «Arkivet» i Kristiansand og noen ble sendt videre til leirer i Tyskland.Helt siden guttedagene har Torbjørn Larsson-Fedde (f. 1935) hatt stor interesse for alt som skjedde under okkupasjonen, ikke minst for de mange krigsfangene som var i distriktet. Boken består hovedsakelig av intervjuer gjort i årene 1981–1996 med folk som hadde hatt forskjellige opplevelser i forbindelse med krigsfangene.«For de av oss som ikke opplevde krigen, er det viktig at historier som disse kommer i bokform, slik at det som skjedde ikke skal bli glemt,» sier forfatteren.