Siv Ringdal: "På høye hæler i Amerika"

Siv Ringdal: "På høye hæler i Amerika"

I etterkrigstida dro mange ugifte unge kvinner fra det pietistiske Agder til Amerika. The Land of Opportunity. Sørlandskvinnene fikk seg lønnet arbeid, men også en helt ny tilværelse. De tilpasset seg nye normer, de endret stil og levemåte. "Over there" brukte de leppestift, tok permanent og klippet håret kort. Barberte leggene, og gikk med nylonstrømper og høye hæler. De arbeidet på kontor, røkte sigaretter og gikk på kino. Levde med storbypuls, varehus og elektriske produkter.

Kort sagt, de ble moderne kvinner med et annet syn på kropp, religion og livsutfoldelse. På høye hæler i et nytt land erfarte Sørlandskvinnene en ny form for selvstendighet. Og frihet. De fleste vendte hjem til Norge, og tok med seg nye skikker og impulser. Ikke bare var de selv blitt transformert - «alle ble affecta av den amerikanske stilen» - for all framtid forvandlet de også det norske samfunnet.

Etnolog og forfatter Siv Ringdal vil fortelle og vise bilder fra boka og arbeidet med prosjektet; norske utvandrerkvinners - og Sørlandets - gjemte og glemte historie. Det blir boksalg & signering, samt salg av American-style refreshments. Velkommen til en spennende ettermiddag i kulturbokhandelen. 

Gratis inngang.