Th. Brøvig: Bind 3 Tradisjon og risikovilje

av Svein Bertil Dybesland

For første gang er tre-bindsverket om rederiet Th. Brøvig i Farsund lagt ut for salg (tredje bind selges separat). Det tredje bindet tar for seg rederiets historie fra 1945 og fram til 1992. NB: frakt beregnes etter Postens takster.