To verdener

av Hilma Brekke Christensen

Endelig er Hilma Brekke Christensens dikt samlet mellom to permer! Gjennom mer enn 60 år har Hilma skrevet dikt. En del av dem har vært publisert i aviser, menighetsblad og ulike medlemsblad, og hun har ofte vært invitert til å lese opp egne dikt i lag og foreninger. Diktene gjenspeiler tanker, følelser og stemninger gjennom livets ulike faser.