Tore Kvæven: "Når landet mørknar"

Tore Kvæven: "Når landet mørknar"

Året er 1293. Den unge Arnar Vilhjalmson er på sin første hvalrossjakt. Etter jakten står ei jente foran han. Hun kaster et blikk på dyret han har felt. Blikket hennes er trassig, og ordene er hånende. Etterpå snur hun seg og løper, uten å se seg tilbake. Hun heter Eir.

I den norrøne Vesterbygda på Grønland har en uro sneket seg inn. Hvalrossen som gjorde folket rike, har trukket seg unna. Skipene som seilte hit fra Norge og Island for å drive handel, er sjeldnere å se. Grønlendingenes egne farkoster er i forfall. Menneskene spør seg: Er dette de siste tider?

Arnar drømmer om en dag å bygge seg et skip og seile mot landene i vest, hvor det finnes tømmer og jern og tro på framtida. Og i den drømmen finnes Eir. I jakten på framtida er Arnar villig til å trosse både sin høvding, sine guder og landets lover.

Tore Kvæven fra Sirdal har skrevet en historisk roman som er så fascinerende og spennende at det er vanskelig å legge den fra seg. Det skal bli svært interessant å høre forfatteren snakke om boka som han har jobbet med i syv år. Det er tydelig at Kvæven, som foruten å være forfatter også er både lærer og sauebonde, besitter en imponerende kunnskap om og innsikt i tidsepoken og kulturen han skriver om - vikingtida.

Det blir boksalg og signering, samt salg av forfriskninger. Forhåndssalg av billetter kr. 50 i bokhandelen eller på www.hoopla.no.

Velkommen til en historisk kveld i kulturbokhandelen.