Vår herres palett: Lista

av Arne Espeland

Handlingen i boka er lagt til forfatterens hjembygd Lista. Boka inneholder skildringer av natur og folkeliv. Første gang utgitt i 1924.