Vektarane - soger fra Fantestigen

av Jochum Spinnangr

Om ei kjend fanteslekt på Sørlandet. Eit nærbilete av familien  og eit kulturbilete frå sørlandsk bygdeliv på 1800-talet, med vekt på presis attgjeving av bygdemålet og av gamal folkeleg forteljekunst.