FLEKKEFJORD - SØRLANDETS YTTERKANT

av Stein Bay Styrvold

FLEKKEFJORD

Flekkefjord er Sørlandets vestligste by og ligger midt mellom Stavanger og Kristiansand der hvor Sørlandet og Vestlandet møtes. Hollenderbyen er Flekkefjord blitt kalt og er betegnelsen på den nordre del av byflaten med sine trange gater og tildels godt bevarte småhus. Klimatisk er Flekkefjord en av byene i landet med høyest gjennomsnittstemperatur, en kombinasjon av gode, varme somre og milde vintre.