100 år i Heslandshåla

av Ådne Fardal Klev

Fra fattiggård til psykiatrisk institusjon 

Halse og Harkmark kommune opprettet i 1906 en fattiggård i Heslandshåla. Gården skulle gi arbeid og mat til de fattige i kommunen. I realiteten ble det et pleiehjem for eldre og yngre mennesker. Senere fikk institusjonen navnet Halse Gamlehjem. I 1954 stod Aldersheimen i Ulvegjelet ferdig. Institusjonen på Hesland ble da overtatt av Vest-Agder fylke og omgjort til et psykiatrisk pleiehjem. I 1963 ble det bygd en ny institusjon på stedet, Heslandsheimen. Her har vært psykiatrisk institusjon fram til nedleggelsen i 2009. Da overtok Mandal kommune eiendommen.

Dette er historien om de drøye 100 årene det har vært institusjonsdrift her. I forbindelse med selve helseinstitusjonen, ble det i tillegg drevet gårdsbruk til midten av 1960-årene. At dette blir grundig belyst i boka. Både livsvilkårene til pasientene, personalet og gårdsarbeiderne beskrives og settes i sammenheng.

Det finnes få beretninger om livet ved en slik institusjon. Mange pasienter som bodde her var glemt av sin samtid. Gode menneskers stadige kamp for å bedre pasientenes forhold, går som en rød tråd gjennom stedets historie. Boka gir derfor sjeldne innblikk i en viktig del av helsevesenet som nå er borte. Samtidig gir den tidsbilder fra ei side av helsevesenet som er ukjent for de fleste. Boka burde vekke interesse hos alle som er interessert i helsefag og i historie i fjern og nær fortid.