Åvik under andre verdenskrig. "Batteri Signalen", dagligliv og utvikling.

av Alf E. Hansen

Mine første minner er knyttet til det som skjedde da mitt hjem kom til å ligge innenfor det tyske festningsområdet i Åvik, og det normale var tyske soldater og tyske bygninger overalt. 

Jeg ønsker med denne boken å ta vare på kunnskapen om noe av det som skjedde i Åvik i krigsårene fra ca. 1940 og fram mot ca. 1950.

Det sentrale tema er utviklingen av festningsanlegget "Batteri Signalen" og det utrolige arbeidet som i løpet av ca. tre år ble utført av opptil 250 mann. Hele den lille bygda Åvik kom til å bli en del av alt dette, og jeg har forsøkt å fortelle noe om hvordan dagliglivet kunne være.

Enkelte temaer er ført fram mot begynnelsen av 1950-årene. Stort sett er dette knyttet til utviklingen i Åvik Fiskesalgslag og bebyggelsen på Odden. I løpet av krigen og etterkrigstiden ble det flere barn og nye generasjoner i Åvik, men det kan bli en ny historie.