Alt har si tid. Du er ikkje aleine på Vegen, noen har gått her før...

av Arne Åmland og Torkil Åmland

-Boka tek til med generasjonen til Tollak som var født kring 1619. Kanskje må me endå lenger tilbake for å sjå dei store linjene. Alt i steinalderen budde det folk på Belland.