Austad Gard og folk - bind 2

av Oddleif Lian
Andre del av Austad-boka er det sjette bindet i serien med gards- og slektshistorie for Lyngdal kommune. Boka beskriver garder og folk i bygda i et historisk perspektiv. Tidsrammen spenner hovedsaklig over de siste 3-400 år, men også stoff om adskillig eldre fortidsminner og oldsaker blir presentert. 

Austad-bokas andre bind er rikt illustrert, med ialt 186 fotografier fra eldre og nyere tid, 28 kart, foruten en rekke tegninger, bl.a. av gamle segl- og bumerker. Et omfattende geografisk register for begge bind gir nyttige henvisninger til andre steder innenlands og utenlands med forbindelseslinjer til eller fra Austad. 

Boka skulle egne seg godt for alle som vil finne sine slektsrøtter i Austad, men burde også interessere andre med sans for lokalhistorie.