Austad Grad og folk - bind 1

av Oddleif Lian
Første del av Austad-boka er det femte bindet i serien med gards- og slektshistorie for Lyngdal kommune. Boka beskriver garder og folk i bygda i et historisk perspektiv. Tidsrammen spenner hovedsaklig over de siste 3-400 år, men også stoff om adskillig eldre fortidsminner og oldsaker blir presentert. 

Austad-bokas første bind er rikt illustrert, med ialt 100 fotografier fra eldre og nyere tid, 33 kart, foruten en rekke tegninger, bl.a. av gamle segl- og bumerker. 

Boka skulle egne seg godt for alle som vil finne sine slektsrøtter i Austad, men burde også interessere andre med sans for lokalhistorie.