Austad kirke. Utgitt i forbindelse med 200-års jubileet i 2003.

av Sigrunn Berdal

Antikvarisk bok fra Sommerdalen antikvariat. I meget god stand.