DEN LILLE BYGDA I DEN STORE KRIGEN. Sogndalen under andre verdenskrig.

av Kai Erland

I denne boken skildres glimt fra folkelivet i Greipstad og Finsland under 2. verdenskrig.

Første del av boken er ei minnebok om episoder fra krigsårene i Greipstad og Finsland som for det meste bygger på lydbåndopptak med tidsvitner. De fleste av disse ble foretatt våren 1990. I tillegg er Greipstads betydning i den tyske forsvarsstrategien for Agderfylkene beskrevet og gir en forklaring på hvorfor det var så stor utbygging av tyske anlegg i bygda.

På mange måter avspeiler hendelsene i bygdene Greipstad og Finsland det store bildet av Norge som okkupert land. Vi håper boken kan gi dypere forståelse og innsikt i hvordan det var å leve under okkupasjonen og noen av dilemmaene man måtte forholde seg til.