"DENNE SEIGE RASE". Antisemittisme på Agder inntil 1945

av Roger Tronstad

Denne boka inneholder mange rystende ytringer, og avdekker antisemittismens art og omfang i Agder fram til og med 1945. I boka navngis en stor mengde kjente og ukjente personer som har kommet med antisemittiske ytringer, men også en del personer som har kommet med motrøster til antisemittismen. Til slutt tar boka kort for seg hvordan enkelte sørlendingers antijødiske handlinger og medvirkning i antisemittisk propaganda ble vurdert under landssvikoppgjøret.

Roger Tronstad er historiker og førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand. Denne boka har han skrevet etter en grundig gjennomgang av skriftlige primærkilder, det vil si aviser og arkiver. Boka trekker tråder helt fra 1600-tallet og går fram til og med rettsoppgjøret etter andre verdenskrig. Dette er den første boka som tar for seg antisemittisme i en region i Norge over en så lang tidsperiode.

i 2015 utga Roger Tronstad boka Jøder på Agder 1851-1945. Morgenbladets kritiker Espen Søbye rangerte boka som en av de tre beste som ble utgitt i 2015. Boka fikk også gode anmeldelser i andre aviser.