Der Faug 'An Den Tosken

av Stein A. Ytterdahl

"Der Faug 'An Den Tosken", er en betraktning omkring mennesket i organisasjonen. Med utgangspunkt i enkle observasjoner fra sitt mangeårige virke som industrileder, drøfter forfatteren viktige elementer som må vektlegges for at bedriftens egentlige strategiske ressurser; nemlig mennesket, skal kunne bidra med hele sitt talent.