Det tyske invasjonsforsvar på Agder 1940-1945

av Endre Wrånes

Under 2. verdenskrig fryktet tyskerne en alliert invasjon av Norge. Det ble satt i gang utbygging av forsvarsverk i et omfang som er uten sidestykke i norsk historie. I 1941 startet utbyggingen av forsvarsverk på Agder. 

I boka Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle forsvares i tilfelle en invasjon. Boka er skrevet av konservator ved Vest-Agder-museet, Endre Wrånes. Den er på 320 sider og er rikt illustrert med 55 originale fotografier tatt av tyske soldater på Agder, hvorav flere er i farger. De fleste bildene er ikke tidligere publisert. Boka inneholder også 132 kart over tyske forsvarsanlegg på Agder, samt 36 skisser over bunkere.