Dø, om det så gjelder! Linge-telegrafist Fredrik Aaros.

av Magne Haugland