Eg elskar kastevind som skjek

av Kåre Rudjord

Denne boka tilbyr oss en reise som det absolutt er verd å legge ut på. Det er ei bok som må kunne sies å være både svært nær og samtidig vidtfavnende, så vel tidsmessig som temamessig. Det er også ei bok full av viktige og utfordrende tanker.

Boka gir mange sterke og gode beskrivelser av miljøet på Lista og blant utflyttede listalendinger. Vi beveger oss mellom en rekke steder, bl.a. Lista, Kristiansand og Tovdal, opplever misjonsarbeid i Ecuador og går på "norske stier" i USA. Her er det informasjon og tanker om slekt og gårder, om landskap og vernetiltak, om restaurering av hus, om lokalhistorie og fortidsminner, om kjente diktere og om kirke og misjon, for å nevne noe.

Denne boka gir leseren muligheter for å oppjustere og oppdatere lokale og historiske kunnskaper på en særdeles inspirerende måte. 

Kåre Rudjord gir oss med denne boka en personlig oppsummering, forhåpentligvis uten at det innebærer noen form for sluttstrek for litterære bidrag fra hans side.