Ei Høyland-slekt fra Lyngdal

av Ådne Fardal Klev

Tobine Tobiasdatters og Elias Abrahamsens familie og etterkommere.