Et skoleoffer. Ofret av skolen - reddet av fengselet.

av Ellen Merethe Dunseth

"Et skoleoffer" handler om en praktisk anlagt gutt som falt igjennom i teorien i skolen. Boken beskriver en sann historie og skildrer hvordan ei mor kjemper for sin sønn for at han skal lykkes i skolen ved å få bruke sine evner som en praktisk anlagt gutt. En intens og utrettelig kamp i et skolesystem som er så teoretisert og har så lite muligheter for de praktiske flinke som heller faller inn under de "teorisvake" med behov for ekstra tiltak. Når så barneskolen er fylt opp med mobbing og psykisk trakassering sier det seg selv hvor utfordrende det kan være for en elev å få tilegnet seg de nødvendige kunnskaper skolen skal gi. At eleven her får sin tiltrengte undervisningsform først etter å ha havnet i fengsel er et paradoks men en trist realitet og en høy pris å betale.