Familien Hansen på Nedre Svennevig

av Ådne Fardal Klev

Forfedre og etterkommere gjennom 400 år.

Denne slektsboka handler om familien Hansen på Nedre Svennevig og deres forfedre og etterkommere gjennom 400 år. Slekta har sitt utspring på den gamle familiegarden Nedre Svennevig, som fremdeles er i slektas eie etter alle disse år.

I tillegg til teksten, er det en mengde bilder og illustrasjoner fra de ulike tidsepoker. Utenom det mer slektshistoriske stoffet, er det også tatt med andre relevante opplysninger om arbeidsliv og levekår. Sjøen var tradisjonelt en viktig levevei for mange som bodde her langs kysten. I tidligere tider var det stor arbeidsutvandring til Holland og i senere år til USA.

Boka tar for seg folkene som har bodd på gården fra 1600-tallet og deres nærmeste forgreininger. Det var barnerike familier, deres slekt er spredd over store deler av Spangereid og distriktet, og mange herfra vil nok finne sine aner nettopp i denne slektsboka.