Farsund sykehus 1938-2007

av Inger Lund Petersen

Da Farsund kommune bygget et sykehus i 1938 hadde de ambisjoner om å bli sykehusbyen i vestre del av Vest-Agder, noe de også var i ca. 15 år. Kompetanse kombinert med nærhet var en viktig trygghetsfaktor for befolkningen i et stort distrikt. Særlig fordi tilbudet var nytt i et stort distrikt som da hadde dårlig kommunikasjon og veistandard. Sykehuset ble en stor arbeidsplass for kvinner. Det tiltrakk seg kompetansearbeidskraft og ga ansatte mulighet til jobber med utviklingsmuligheter. Dette er historien om sykehusets indre liv; pasientene og de ansatte og den arbeidsplassen de arbeidet lojalt ved både i oppbyggings- og nedbyggingsperioder.