Forandring Farsund. Fotografi: Før og nå.

av Peter Lukas

Noen ganger kan vi bli stående nesten ærbødig stille et sted og føle oss som vi er en del av selve naturen og samtidig oppleve å se hva andre har sett før oss: de samme trærne, fjellene og åsene. Vi blir et forlenget øye for alle som har stått nettopp der, nettopp i dette lyset, på denne årstiden og tatt inn akkurat dette synsinntrykket. Vi kan gripe en liten bit av evigheten.

Byer er unge i evighetens perspektiv, men også de har blitt betraktet, og i motsetning til naturen, som av seg selv forandres svært langsomt, har byer ofte endret seg til det ugjenkjennelige på ganske kort tid.

I bokserien "forandring" virkeliggjør fotografen både det foranderlige og det uforanderlige. Ved å sette sitt blikk og sin gamle Leica Optikk side om side med andres valg av utsnitt og perspektiv for mange tiår side, synliggjør Peter Lukas forandringen. Vi får del i å se det andre har sett før oss, fra det samme stedet, i det samme lyset, men omtrent den samme teknologien. I et glimt er vi der, og vi er her, samtidig. Det virker inkluderende, det tar oss inn som en del av tiden. Det er opplevelse, historie, kultur-historie og utsøkt estetikk.

Esben Esther Pirelli Benestad