Fra minnenes bok - Lyngdal i svunnen tid

av Jenny Lindland og Aud Gjersdal (red.)

Jenny Lindland skrev på 1980-tallet ned minner som hun ønsket skulle bevares for ettertiden. Disse nedtegnelsene har resultert i "Fra minnenes bok - Lyngdal i svunnen tid". Boken gir et levende bilde av livet i Lyngdal fra slutten av 1800-tallet og fremover. Historiene gir et gløtt inn i svundne tider uten elektrisk lys, biler, TV og internett. Her er øyenvitneskildringer fra langt tilbake i tid og disse er gjengitt slik at leseren nesten føler tilstedeværelse. 

Boken er illustrert med sort/hvitt-bilder, og noen av disse viser personer og miljøer som ikke lenger finnes. 

Kunnskap om hvordan livet i Lyngdal var i gamle dager er interessant i seg selv. Den kan også bidra til å etablere en forståelse av livet i Lyngdal slik det er i dag.