Full stimuli - oppdag Lister volume 2

av Kristin Pettersen og Rebecca Reimers

Full stimuli. Lister har det hele. Pust: Trening i naturen. Kjenn: Forlystelser med puls. Smak: Lister på tunga.