Gards- og ættesoge for Eiken - bind 2

av Eiken sogelag

I bind nummer to av "gards- og ættesoge for Eiken" tar Eiken sogelag for seg de følgende områdene: nordre og søndre Skeie, Jokumsøen, øvre og nedre Eiken, Tveiten, Gardøl, ytre og øvre Bryggesåk, Handleland og ytre og øvre Meland.