Gards- og ættesoge for Eiken - bind 4

av Eiken sogelag

I det fjerde bindet av "gards- og ættesoge for Eiken" tar Eiken sogelag for seg følgende områder: Haddeland, Åvesland, Nøkland, Rossevatn, Lien, Rudlende, Espeskaret og Farhommen.